Parent Teacher Association 2019-20

PRAGYAN PUBLIC SCHOOL, JEWAR

PARENTS TEACHER ASSOCIATION 2019-20

Chairman :                                                  Mrs. Deepti Sharma

Vice President :                                                          Mrs.Mithlesh

Secretary :                                                  Mr. Dhiraj Singh

Joint Secretary :                                          Mr. Sharad Kumar Sharma

S.No.

Parents Representative

 

Teachers Representative

 

1

Mr.Ajeet Singh

 

Ms.Jyoti Chand

 

2

Mrs. Renu Solanki

 

Mrs. Anju Chaudhary

 

3

Mrs.Babita Chaudhary

 

Mrs. Seema Sharma

 

4

Mr. Deepak Garg

 

Mrs. Poonam Raghav

 

5

Mrs. Anu

 

Mrs. Rakhi Garg

 

6

Mrs. Savita Rani

 

Ms. Ritika Jain

 

7

Mrs. Preeti Sharma

 

Mrs. Shalu Verma

 

8

Mrs.Lalita Singh

 

Mrs. Nicky Tyagi

 

9

Mrs. Mundra Devi

 

Mr. Sushil Kumar

 

10

Mrs. Kajali Rani

 

Mrs. Anju Garg

 

11

Mr. Premchand Sharma

 

Mr. Naresh Kumar

 

12

Mr. Lokesh Chhonker

 

Mr. Harish Saini

 

13

Mr. Naveen Talan

 

Mr. Chandrabhan Singh

 

14

Mr. Karamveer

 

Mr. Sanjay Kumar

 

15

Mrs. Kusum Devi

 

Mr. Ashok Kumar Sharma